• Facebook
  • Instagram

Řešíme honduraské rezidentury

Rezidentura:

Pobývat na ostrově lze legálně maximálně 90 dnů a potom můžete buď vycestovat mimo Honduras na dobu alespoň 4 dnů, nebo zažádat na imigračním úřadě o 30 denní prodloužení za cca 440 lempir.  Platba se uskuteční vždy v bance a vy donesete potvrzení celnímu úředníkovi. Za jakékoli prodlení se zaplatí pokuta od 150USD. Pokud někomu 120 dní nestačí a nechce se obtěžovat pravidelným vylétáváním ze země, existují tyto možnosti:

Honduras nabízí mnoho způsobů, jak získat trvalý pobyt:

Nejjednodušší je
1. vzít si za manželku/ manžela občana státu Honduras
2. porodit dítě v Hondurasu
 

Dalšími způsoby jsou:


1. Pravidelný měsíční příjem 2500 USD ze zahraničí na speciálně zřízeném bankovním účtu. Kontrola probíhá jednou ročně a to po dobu minimálně 5 let. Podmínkou je čístý trestní rejstřík. Díky těmto příjmům může získat rezidenci manžel/ manželka plus děti.

2. Důchodová penze - pravidelný měsíční příjem 1500 USD. Žadatel se identifikuje rodným listem ověřený notářem (POSTIL), ministerstvem zahraničních věcí. Opět platný pro manžel/ manželka s penzí plus děti.

3. Rezidence při pracovním povolení - firmy by měly přednostně najímat místní obyvatele a to v poměru 9/ 10. Díky tomuto nástroji se snižuje na ostrově vysoká nezaměstnanost. Každý zaměstnavatel ovšem může využít práva najmout  zaměstnance, který má tzv. speciální dovednosti. Po řádném prověření takovýto pracovník může získat rezidenci potřebnou k vykonávání svého povolání.

4. Zřízení společnosti/ korporace - minimálně dvě osoby. Korporace musí být aktivní.

5. Status Investora - hodnota investice v Hondurasu musí být minimálně 50.000USD

Podmínkou je čistý trestní rejstřík, oddací list nebo rodný list vše ověřené službou tzv. APOSTILOU

V případě, že vám budeme zajišťovat rezidenturu, vyřídíme vám platný dokument nazývaný CONSTANCY, který je platný pro imigrační úřad a umožňuje majiteli dočasný trvalý pobyt v zemi do doby, než získá vlastní rezidenční průkaz.

POKUD MÁTE ZÁJEM O HONDURASKOU REZIDENTURU, OBRAŤTE SE NA NÁS. LEGISLATIVA SE MŮŽE ZMĚNIT, PROTO JE VHODNÁ KONZULTACE PŘEDEM. CELÉMU VYŘÍZENÍ PŘEDCHÁZÍ DŮKLADNÉ ADMINISTRATIVNÍ PROCESY.